Welkom

Website van de Raad van kerken in Haarlem

Hartelijk welkom op de website van de Raad van Kerken in Haarlem!

De Raad van Kerken is een gemeenschap van christelijke kerken in Haarlem.

Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken:

  • de samenwerking en het streven naar eenheid tussen de kerken,
  • de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving en
  • de ontmoeting met mensen van andere religies.

Zowel theologische als maatschappelijke vragen staan op de agenda. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties.

Twee maal per jaar organiseert de Raad van Kerken Haarlem een Oecumenische kerkdienst.